سی کلیر SeeClear

SeeClear® Smoke Evacuation System محصول کمپانی کوپرسرجیکال آمریکا یک فیلتر منحصر به فرد برای مکش دود‌های تولید شده در جراحی‌های لاپاروسکوپیک می‌باشد. سی کلیر ®SeeClear نقش بسیار مهمی در تمیز نگه داشتن فیلد لاپاروسکوپی ایفا می‌نماید.

 • توضیحات
 • مشخصات
 • بروشور
 • مدیا
 • اطلاعات سفارش

سی کلیر ®SeeClear یک سیستم فیلتر پاسیو، چند مرحله‌ای و یکبار مصرف می‌باشد که بعد از جذب توکسین‌های شیمیایی و بو در حین جراحی‌های لاپاروسکوپی دود، ذرات ریز و پاتوژن‌های محلول در هوا را به دام می‌اندازد. از خصوصیت‌های مهم سی کلیر ®SeeClear این است که نیازی به پمپ واکیوم برای انجام عملکرد خود ندارد. بنابراین سی کلیر ®SeeClear مسوول جذب تمام تولیدات غیرضروری در فضای جراحی‌های لاپاروسکوپیک بوده و فیلد جراحی را برای دید بهتر جراحان تمیز نگه می‌دارد. سی کلیر ®SeeClear بدون نیاز به تیوب و وسیله ی جانبی به پورت کناری یکی از تروکارهای شکمی متصل شده و با هدایت فشار بالای اینتراپریتونیال دود‌ها به خارج انتقال می‌یابند. تنظیم مناسب جریان گاز پیش از شروع جراحی باعث خروج دود‌های سمی به وسیله سی کلیر ®SeeClear وحفظ فشار هوای پریتونیوم در مدت زمان انجام جراحی لاپاروسکوپی می‌شود.

سی کلیر ®SeeClear یک سیستم فیلتر منحصر به فرد برای حفظ سلامت پرسنل اتاق عمل در جراحی‌های لاپاروسکوپیک می‌باشد. از خصوصیات منحصر به فرد سی کلیر ®SeeClear می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • از بین بردن 99.999% ذرات ریز محلول در هوا به اندازه 01/0 میکرون
 • جذب توکسین‌های شیمیایی و بوهای تولید شده به وسیله غشای شارکول فعال
 • حفظ جریان هوای مطلوب داخل پریتونیوم
 • حفظ فضای تمیز فیلد جراحی برای حفظ دید کافی جراح
 • کاربری بسیار راحت و سریع بدون اتلاف وقت توسط پرسنل
 • بدون نیاز به اتصال با دستگاه ساکشن

چگونگی تنظیم و استفاده از سی کلیر ®SeeClear در حین اعمال جراحی لاپاروسکوپی:

1. تیوب سی کلیر ®SeeClear را به پورت کناری بزرگ ترین و نزدیک ترین تروکار به منبع دود متصل می‌کنیم.

SeeClear Details

2. فیلتر سی کلیر ®SeeClear را خارج و بالاتر از فیلد جراحی با کلیپ متصل به آن به درپ جراحی وصل کرده و پوزیشن می‌دهیم.

SeeClear Details

3. باز کردن کامل پورت کناری تروکار قبل از تولید هرگونه دود و آلودگی

SeeClear Details

SeeClear Details

شماره کاتالوگ: SC082500

توضیحات: سی کلیر

SeeClear® - Maximum Flow Rate: 8.0 L/min. At 15 mm HG pressure differential

دانلود کاتالوگ جامع