هفتمین کنگره سالیانه انجمن علمی سرطان های زنان ایران – اردیبهشت ماه 1395

هفتمین کنگره سالیانه انجمن علمی سرطان های زنان ایران – اردیبهشت ماه 1395

 

خانم دکتر نادره بهتاش به عنوان رئیس و خانم دکتر سهیلا امینی مقدم به عنوان دبیر علمی در این کنگره بین المللی ایفای نقش کردند. از نکات برجستۀ این کنگره، حضور پروفسور پرویز هنجنی، پرفسور مسعود عضدی و آقای دکتر مزدک مؤمنی بعنوان سخنرانان خارجی بود.

شرکت تسنیم بهبود آرمان نیز در راستای اهداف عالیه خود در جهت ارتقای سلامت زنان و ارائه برترین تجهیزات در زمینه پزشکی زنان، خصوصاً تجهیزات مربوط به تشخیص و درمان  سرطانهای زنان در کنگره حضور فعال داشته و به ارائه آخرین دستاوردهای دنیا در این حوزه پرداخت.

 

دانلود کاتالوگ جامع