برگزاری جشن بزرگداشت روز جهانی ماما در شمال کشور – 14 اردیبهشت 95

به مناسبت روز جهانی ماما، جمعیت مامایی استان مازندران به ریاست خانم دکتر شبرآقایی و با همکاری شرکت تسنیم بهبود آرمان جشنی در بزرگداشت این روز در شمال کشور برگزار کرد. این مراسم در روز سه شنبه 14 اردیبهشت ماه 1395 در منطقه بادله شهرستان ساری منعقد شد.

شعار روز جهانی ماما در سال 2016 که مصادف با پنجم ماه می است، " زنان و نوزادان؛ قلب مامایی" انتخاب شده است.

 

دانلود کاتالوگ جامع