سمینار علمی کاهش درد زایمان به روش تنس – خرداد ماه 1395

سمینار علمی کاهش درد زایمان به روش تنس – خرداد ماه 1395

کنفرانس یک روزه کاهش درد زایمان به روش تنس در تاریخ 25 خرداد ماه 1395 و با همکاری مشترک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز و شرکت تسنیم بهبود آرمان در بیمارستان آموزشی کمالی کرج برگزار شد.

TENS متدی برای کاهش درد، با تکیه بر انتقال پالس های الکتریکی از طریق پوست به رشته های عصبی قرار گرفته در سطح آن می باشد. در این روش پالس های الکتریکی ملایم به وسیله دستگاه TENS از طریق الکترودهای (پد) متصل به این دستگاه به پوست منتقل می شود.

دانلود کاتالوگ جامع