کنفرانس راهکارهای پیشبرد موفق زایمان فیزیولوژیک - مهرماه 1395

کنفرانس راهکارهای پیشبرد موفق زایمان فیزیولوژیک - مهرماه 1395

این کنفرانس یک روزه در تاریخ 8 مهر ماه 1395 و با حضور شرکت تسنیم بهبود آرمان برگزار شد. دبیر علمی این کنفرانس خانم دکتر فاطمه تارا بودند. در این همایش مباحث مفیدی در زمینه زایمان فیزیولوژیک و علل افزایش سزارین در ایران مطرح شد و همچنین با حضور آقای Tunc Mert Sayin نماینده کمپانی EDAN به معرفی دستگاه‌های فتال مانیتورینگ این شرکت پرداخته شد.

دانلود کاتالوگ جامع