دومین کنگره روش‌های کم تهاجمی زنان و مامایی و سیزدهمین کنگره زنان و مامایی ایران - بهمن ماه 1395

این دو کنگره همزمان از 30 دی ماه تا 3 بهمن ماه 1395 برگزار شدند. برگزارکنندگان همایش عبارت بودند از: انجمن علمی جراحی‌های کم تهاجمی ایران، مرکز تحقیقات روش‌های کم تهاجمی در زنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات اندومتریوز دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات روش‌های پیشرفته و کم تهاجمی پارس، انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران و انجمن علمی مامایی ایران. شرکت تسنیم بهبود آرمان، نماینده کمپانی‌های مهمی چون CooperSurgical آمریکا و EDAN نیز در نمایشگاه جانبی این کنگره حضور بهم رساند و به معرفی برترین محصولات و تجهیزات پزشکی در زمینه زنان، زایمان، نازایی و مامایی پرداخت.

دانلود کاتالوگ جامع