برگزاری کارگاه یک ‌روزه درمان‌ کنسرواتیو در پرولاپس‌های لگنی و بی‌اختیاری ادراری - بهمن ماه 1393

برگزاری کارگاه یک ‌روزه درمان‌ کنسرواتیو در پرولاپس‌های لگنی و بی‌اختیاری ادراری - بهمن ماه 1393

در تاریخ 28 بهمن ماه 1393 کارگاه یک ‌روزه درمان‌ کنسرواتیو در پرولاپس‌های لگنی و بی‌اختیاری ادراری با محوریت آموزش روش‌های جای‌گذاری پساری و کاربردهای آن، در بیمارستان طالقانی تهران با مشارکت شرکت تسنیم بهبود آرمان برگزارگردید. در این کارگاه جمعي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه، فلوشیب‌های نازایی و دیگر علاقمندان در این زمینه در مرکز تحقیقات ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شرکت نمودند.

از نکات اصلی قابل ذکر در این کارگاه بحث پیرامون استفاده از پساری (Pessary) به عنوان روش درمانی نوین در سرویکس‌های نارسا بانوان باردار در طول مدت بارداری بوده است. همچنین در حاشیه برگزاری این کارگاه محصول جدید شرکت تسنیم بهبود آرمان با عنوان کیت Sperm Select System عرضه و ارائه گردید.

گالری تصاویر مرتبط

TH-Feb2015 TH-Feb2015 TH-Feb2015

دانلود کاتالوگ جامع