برگزاری کارگاه عملی یک ‌روزه استفاده از پساری در درمان افتادگی ارگان‌های لگنی و بی‌اختیاری ادراری و زایمان بدون درد به روش Tens - اسفندماه 1393

برگزاری کارگاه عملی یک ‌روزه استفاده از پساری در درمان افتادگی ارگان‌های لگنی و بی‌اختیاری ادراری و زایمان بدون درد به روش Tens - اسفندماه 1393

شرکت تسنیم بهبود آرمان در نظر دارد کارگاه آموزشی یک ‌روزه با موضوع استفاده از پساری در درمان‌ افتادگی ارگان‌های لگنی و بی‌اختیاری ادراری و زایمان بدون درد به روش Tens را با حضور گروه زنانِ بیمارستان میلاد تهران در تاریخ 18 اسفندماه 1393 رأس ساعت 8 صبح برگزار نماید. همچنین در این کارگاه دستگاه Tens بصورت عملی در زایشگاه بیمارستان بر روی زنان باردار در حین زایمان استفاده خواهد شد و پس از آن مقرر است سیستم زایمان بدون درد در بیمارستان میلاد تهران راه اندازی گردد.

گالری تصاویر مرتبط

TensMilad93 TensMilad93 TensMilad93

دانلود کاتالوگ جامع