برگزاری کارگاه یک ‌روزه جای‌گذاری پساری بصورت عملی بر روی بیمار - اسفندماه 1393

برگزاری کارگاه یک ‌روزه جای‌گذاری پساری بصورت عملی بر روی بیمار -  اسفندماه 1393

شرکت تسنیم بهبود آرمان روز چهارشنبه مورخ 20 اسفند 1393 کارگاه آموزشی یک ‌روزه‌ای با موضوع جای‌گذاری پساری بصورت عملی بر روی بیمار را در بیمارستان امام حسین (ع) تهران برگزار می‌نماید.

دانلود کاتالوگ جامع