چگونگی تفسیر نوارهای NST در بیمارستان شهید مطهری ارومیه و بیمارستان طالقانی تبریز - 17 و 18 خردادماه 1394

چگونگی تفسیر نوارهای NST در بیمارستان شهید مطهری ارومیه و بیمارستان طالقانی تبریز - 17 و 18 خردادماه 1394

تسنیم بهبود آرمان که تنها شرکت تخصصی در حوزه زنان و زایمان در کشور می‌باشد، طی روزهای 17 و 18 خردادماه سال جاری، کارگاه عملی یک‌روزه‌ای در بیمارستان شهید مطهری ارومیه و بیمارستان طالقانی تبریز برگزار نمود. در این برنامه که چگونگی تفسیر نوارهای NST به صورت جامع و کامل توسط دکتر سید جعفر رضوی و دکتر بهنام سیاه کلاه آموزش داده شد، جمعی از متخصصین زنان و کارشناسان مامایی و مسئولین زایشگاه حضور داشتند.

دانلود کاتالوگ جامع