سمینار یکروزه با موضوع The Lost Pregnancy در شیراز - شهریورماه 1394

سمینار یکروزه با موضوع The Lost Pregnancy در شیراز - شهریورماه 1394

به گزارش روابط عمومی شرکت تسنیم بهبود آرمان، در تاریخ 5 شهریورماه 1394، سمینار یک‌روزه‌ای با محوریت The Lost Pregnancy در هتل چمران شیراز برگزار خواهد شد. در این برنامه که مطرح‌ترین و سرشناس‌ترین متخصصین زنان و زایمان شیراز از جمله جناب آقای دکتر پارسانژاد، مدیر گروه زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و همچنین جناب آقای دکتر مقومی، مدیر انجمن متخصصین زنان و مامایی شاخه فارس حضور خواهند یافت، سرکار خانم دکتر نعمتی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد جدیدترین یافته‌ها درخصوص کاربرد پساری (Pessary) در درمان نارسایی سرویکس را ارایه خواهد نمود.

قابل توجه اینکه برگزار کنندگان سمینار به شرح ذیل می‌باشد:

  • گروه زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  • انجمن متخصصین زنان و مامایی شاخه فارس
  • مرکز تحقیقات ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  • شرکت تسنیم بهبود آرمان (تهران)
  • شرکت لوازم پزشکی زند (شیراز)

دانلود کاتالوگ جامع