برگزاری سمینار یکروزه "The Lost Pregnancy" در هتل چمران شیراز

برگزاری سمینار  یکروزه

در این جلسه که قرار بود پساری به عنوان یک رویکرد درمانی غیر تهاجمی در درمان سرویکس‌های نارسا در زنان باردار مورد بررسی قرار گیرد‌، اساتید مطرح حوزه زنان و زایمان نظیر دکتر پارسانژاد و دکتر مقومی به تشریح فواید استفاده از پساری به عنوان درمان موثر جایگزین جراحی در سرویکس‌های نارسا در زنان باردار پرداختند. خانواده تسنیم بهبود آرمان به عنوان تنها نماینده کمپانی کوپرسرجیکال آمریکا در ایران با همکاری شرکت امداد پزشک برگزار‌کنندگان اصلی این سمینار بودند.

برگزاری سمینار  یکروزه
برگزاری سمینار  یکروزه
برگزاری سمینار  یکروزه
برگزاری سمینار  یکروزه
برگزاری سمینار  یکروزه
برگزاری سمینار  یکروزه
برگزاری سمینار  یکروزه
برگزاری سمینار  یکروزه
برگزاری سمینار  یکروزه

دانلود کاتالوگ جامع