کارگاه یک روزه بررسی اختلالات کف لگن در شهر یزد - آبان‌ماه 94

کارگاه یک روزه بررسی اختلالات کف لگن در شهر یزد - آبان‌ماه 94

در این همایش که چهار سخنران از اعضای هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد حضور داشتند، آقای دکتر مجیبیان به عنوان یکی از اساتید بزرگ و با تجربه ایران نیز شرکت داشتند و به طرح دیدگاه‌های خود درباره محصولات جدید و کارآمد حوزه زنان و زایمان پرداختند. شایان ذکر است شرکت‌کنندگان در این برنامه 6 امتیاز بازآموزی کسب کردند.

کارگاه یک روزه بررسی اختلالات کف لگن در شهر یزد - آبان‌ماه 94
کارگاه یک روزه بررسی اختلالات کف لگن در شهر یزد - آبان‌ماه 94
کارگاه یک روزه بررسی اختلالات کف لگن در شهر یزد - آبان‌ماه 94
کارگاه یک روزه بررسی اختلالات کف لگن در شهر یزد - آبان‌ماه 94

دانلود کاتالوگ جامع