سمینار یکروزه فوریت‌های مامایی و زایمان - همدان

سمینار یکروزه فوریت‌های مامایی و زایمان - همدان

در این سمینار یک‌روزه که اعضای هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان به عنوان سخنرانان اصلی حضور داشتند، دیدگاه‌های جدید فوریت‌های مامایی و زایمان به بحث و گفتگو گذاشته شد. خانواده تسنیم بهبود آرمان نیز با هدف حمایت از سلامت مادران و نوزادان به عنوان حامی مالی در این برنامه حضور یافت.

سمینار یکروزه فوریت‌های مامایی و زایمان - همدان
سمینار یکروزه فوریت‌های مامایی و زایمان - همدان

دانلود کاتالوگ جامع