کنگره جامعه جراحان خراسان 94

کنگره جامعه جراحان خراسان 94

در این کنگره 4 روزه که تا 29 آبان به طول انجامید، جراحان رشته‌های مختلف یافته‌های علمی روز را مورد بررسی قرار دادند. خانواده تسنیم بهبود آرمان همچون سنوات گذشته با همکاری شرکت پزشکی فصل نو در لیست حامیان مالی این کنگره بین‌المللی قرار داشتند. شایان ذکر است که این کنگره یکی از پر محتوا‌ترین و علمی‌ترین کنگره‌های برگزار شده در کشور می‌باشد.

کنگره جامعه جراحان خراسان 94

دانلود کاتالوگ جامع