کنگره بین‌المللی چالش‌های بالینی در مامایی ، زنان و زایمان

در این کنگره که به ریاست خانم دکتر حسینی مدیر گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار خواهد شد، خانم دکتر صالح پور به عنوان دبیر اجرایی و خانم دکتر فرزانه به عنوان دبیر علمی ایفای مسئولیت خواهندکرد.

خانواده تسنیم بهبود آرمان بار دیگر به عنوان یکی از حامیان مالی نقش خودرا در جهت ارتقای سطح سلامت جامعه ایفا خواهد کرد.

دانلود کاتالوگ جامع